Vragen

Waar staat LRS voor?
Toen ik begon met relatiebegeleiding stond LRS voor Liefde, Relatie en Seksualiteit. Mijn relatiewerk heeft zich verbreed met relatiebegeleiding bij kanker en dialooggespreksvoering. LRS staat daardoor voor meer: Leven en Liefde, Relaties, Samen leven, Samen werken én Seksualiteit.

Hoe kunnen we je bereiken?
Je kan mij bellen op 06-44464957 of mailen naar info@relatiecoachbijkanker.nl. Mijn praktijkruimte heb ik aan de Eusebiusbuitensingel 9 6828 HT in Arnhem.

Kan ik ook alleen komen?
Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij je de wens kan hebben om alleen te komen. Ik zie dan ook zeker mensen alleen. Vanuit jouw behoefte kijken we hoe we mijn begeleiding insteken.

Kunnen we ’s avonds bij je terecht?
Ja dat kan op sommige avonden in de week. Bij uitzondering kan je ook op zaterdagen bij mij terecht.

Doe je ook E-coaching? Of andere vormen van begeleiding?
Jazeker, ik ben flexibel in mijn vormen van begeleiding. Naast ontmoetingen in mijn praktijk of in de natuur (door samen te gaan wandelen), bied ik online begeleiding aan via het coaching platform Pluform. Ook kunnen we contact hebben via skype of telefonisch.

Hebben we een doorverwijzing nodig?
Nee, dat is niet nodig. Je kan snel bij mij terecht.

Wat als we verhinderd zijn voor een afspraak?
Bij eventuele verhindering verzoek ik je vriendelijk de afspraak op tijd af te zeggen.

Hoe bewaak je de privacy?
Mijn privacy reglement staat hier.
Ik werk met het coaching platform Pluform. Dit is een online beveiligde omgeving.

Hoe zit het met vertrouwelijkheid?
Ik werk volgens een ethische code. Dat betekent onder meer dat ik altijd handel in het belang van de cliënt en de hoogst mogelijke vertrouwelijkheid bied.

Welke voorwaarden hanteer je?
Ik ben als coach begeleider van jouw of jullie proces. De verantwoordelijkheid voor dat proces en de besluiten die jij als individu of jullie als partners daaraan verbinden ligt niet bij mij, maar bij jou of jullie zelf. Alle andere randvoorwaarden die aan het coachingstraject zijn verbonden staan in de algemene voorwaarden, die je bij mij per email kunt opvragen.

Wat als wij een klacht hebben?
Ik ben aangesloten bij een klachtenregeling voor zzp’ers in de zorg. Als jullie niet tevreden zijn over mijn begeleiding, is het natuurlijk allereerst het beste om daar samen met elkaar over te spreken. We kunnen dan tot een gepaste oplossing komen. Indien dat niet lukt dan kunnen jullie contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Het komt voor dat het gesprek met de klachtenfunctionaris ook niet tot een gepaste oplossing leidt. Dan zal de klachtenfunctionaris jullie doorgeleiden naar een geschilleninstantie, die uiteindelijk een bindende uitspraak doet.

Hoe bewaak je je kwaliteit als professional?
Ik heb een integere en professionele benadering van mijn vak en ben een ervaren en gekwalificeerde coach. Vakliteratuur, scholing in verschillende stromingen en inzichten, contact met een breed scala aan collega's en inter- en supervisie zorgen ervoor dat ik de kwaliteit van mijn werk bewaak en ik me blijf ontwikkelen. In mijn coaching zet ik mijn eigenheid expliciet in. Er is géén onderscheid in wie ik ben als mens en wie ik ben als professioneel coach bij kanker. Als professional kunnen werken vanuit warmte, vertrouwen en kwetsbaarheid is voor mij een belangrijke competentie. Het vraagt om bereidheid contact te maken, open te staan voor het anders zijn van anderen en een committent om erbij te blijven, ook als het moeilijk wordt. In mijn visie op (coachend) leiderschap moet je als mens over een mix van masculiene en feminiene skills beschikken waar verbinding, kwetsbaarheid en intuïtie samengaan met stevigheid en veerkracht. Het zijn skills die mij passen als een jas en waarvan ik als coach bij kanker optimaal gebruik maak.

Werk je met anderen samen?
Ik ben aangesloten bij een netwerk van ervaren coaches, gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met kanker. Elke coach is bekend met klachten en thema’s die kunnen spelen tijdens en na kanker zoals, naast relationele problemen, angst, emotionele klachten, vermoeidheid, zelfbeeld, zingeving en werk. Sommige coaches zijn ervaringsdeskundigen.
In Arnhem werk ik als relatiecoach binnen een breder samenwerkingsverband met professionele partners binnen WLO Work and Life